جاده اي ميگويد:

زندگي لحظه تلخي ست پراز حادثه ها

شبنمي مي گويد:

زندگي بيشتر از لحظه كوتاه نبود

عاشقي مي گويد:

زندگي فاصله است، درغم عشق سرازير شدن،عشق را باهنر اشك درآميختن است

زندگي يعني چه؟

زندگي چيست كه تلخ است و پر از حادثه است؟

زندگي چيست كه كوتاه و در آن فاصله است؟

زندگي عشق بلندي ست كه با اشك در آميخته است؟

زندگي هيچكدام است كه اينها گويند.

زندگي حرف سپهري ست كه او ميگويد

" زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد"تاريخ : شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ | ۱۱:۲۵ قبل از ظهر | نویسنده : وحید |